Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Şubat 2024
Anasayfa » Güzel Sözler » Akıl İle İlgili Sözler

Akıl İle İlgili Sözler

Akıl İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Akıl İle İlgili Sözler, Akılla İlgili Sözler, Akıl İle İlgili Özlü Sözler, Akıl İle İlgili Güzel Sözler, Akıl İle İlgili Anlamlı Sözler, Akıl İle İlgili Söylenmiş Sözler, Akıl İle İlgili Ünlü Sözleri, Akıl İle İlgili Sözler Tumblr, Akıl İle İlgili Sözler Facebook

Akıl İle İlgili Sözler

Ham düşünceleri, ancak akıl pişirir. -Firdevsi-

Hatadan sonra çare arayan akıllı sayılmaz; akıllı, çareyi hataya düşmeden önce arar ve kendisini hatadan korur. -Zeyyad-

Sadece en akıllı ve en aptal insanlar hiçbir zaman değişmez. -Konfüçyüs-

Bir kimseden akıllı olabiliriz; ama herkesten akıllı olamayız. -La Rochefaucauld-

Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. -Eflatun-

Kendine aklı kılavuz edinmeyen kimsenin yaptığı işle, sonunda kendi gönlü yaralanır. -Firdevsi-

Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline de inansa, özgür düşünemiyor demektir. -S. Fitzgerald-

Hem kendimizi, hem başkalarını; iyiden iyiye bize tanımayı öğreten, akıldır. -Eflatun-

Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır. -Lao Tzu-

Aklın ve bilginin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. -Haeckel-

Akıl ve dirayetin ak saçlılarınki gibi; ama yüreğin masum çocukluk yüreği olsun. -Friedrich Schiller-

Akıllı olmak da bir şey değil, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır. -Rene Descartes-

Akıllı diye, rastlantı sonucu akıllıca düşünene değil; mantığı bilen, ayırt eden ve tadına varana demek gerekir. – La Rochefaucauld-

Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar. –Hz. Mevlâna-

Yüksek ruhlar, her zaman sıradan akılların şiddetli muhalefetleriyle karşılaşırlar. -Albert Einstein-

Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, hep yeşil ve güzeldir. –Hz. Mevlana-

Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol. Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme. -L. Chesterfield-

Akıllı adam hem kitapları, hem de doğrudan doğruya hayatı okur. -Lin Yutang-

En zavallı insanlar bile, akıldan yana paylarına razıdırlar. -Montaigné-

Hayat bir savaştır, tek silahın aklın ve inancındır. -Atakan Korkmaz-

Akıllı kadın bir aptalla mutlu olamaz. -G. Washington-

Kulak, göz ve dil, sana aklı övmek için verilmiştir. Bütün iyilik ve kötülükler, bu üçünden doğar. -Firdevsi-

İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. –M. Dostoyevski-

Kaybettiklerimin arasında en çok aklımı özlüyorum. -Mark Twain-

İnsanların akılları içinde yaşadıkları devirlerin seviyesi, miktarıncadır. -Katip Çelebi-

Bir insanın aklını beğenmemesi için, aklından ötesini görebilmesi gerekir. -Montaigne-

Bugünün akıllı insanı, gelecekle korkusuzca yüzleşir. -Ernest C. Wilson-

Her zaman, aklımızın izinden yürümeye gücümüz yetmez. – La Rochefaucauld-

İslam’ın temeli ahlâk, ahlâkın özü bilgi, bilginin özü de akıldır. -Hacı Bektaş-ı Veli-

İnsanlar akıl bakımından üç çeşittirler: Kendiliğinden anlayanlar, kendilerine açıklanan şeyleri anlayanlar ve ne kendiliklerinden ne de başkalarının aracılığıyla anlayanlar. -Nicola Machiavelli-

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok, yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. -Eflatun-

Akıl, akıl olduğundandır ki işlerin sonunu görür; sonu görmeyen akıl, nefis kesilir. –Hz. Mevlana-

Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır. -Bertrand Russell-

Boynuzu olup da, aklı olmayan öküzden korkarım. -Şeyhur Reis-

Akıl bilgiden mahrumsa, en büyük filozoflarda bile, son derece dengesiz bir şeydir. -F. Nietsche-

Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar. – La Rochefaucauld-

Akıl, her şeyi olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir. -Voltaire-

Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar, saatin iyiliği koşmasında değil, doğru gitmesindedir. -Luc Vauvenarques-

Akıl başka yerde olunca, gözler kör olur. -P. Syrus-

Akıl daima gönlün oyuncağıdır. – La Rochefoucauld-

Akıl ve mantık, ilim ve marifetle doğru orantılı olarak gelişir. -Thomas Mann-

Akıl süzgecinden geçirmeden, kalp teslim edilmez. -Onur Gör-

Akıl, yalnız doğruluk ile bulunur. -Goethe-

Kavram deneyimin toplamı, düşünce ise sonucudur; ilkine ulaşmak için düşünce yeteneği, ikincisini kavramak için akıl gerekir. -Goethe-

Bir insanın aklı bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür. -Bernard Shaw-

Yeryüzünün iki gücü vardır: Akıl ve kılıç, çoğu zaman akıl kılıcı yenmiştir. -Eflatun-

Ben bilmediğimi bildiğim için, diğer insanlardan akıllıyım. -Socrates-

Duygunun yanında akıl daima adi kalır. -Balzac-

Akıl hazır değilse, göz göremez. -Emilie Serge-

Akıl; birbirinden farklı olan şeylerin birbirlerine benzeyen yanlarını ve birbirine benzeyen şeylerin, birbirlerinden farklı yanlarını bilmektir. -Goethe-

İnsan, talihsizlikten ve mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalıdır. -Thomas Cariyle-

Akıllı insanlar kendilerini heyecana kaptırmazlar, erdemli olanlar kuşku içinde olmazlar, cesur olanlar hiçbir şeyden korkmazlar. -Konfüçyüs-

İnsan akılla pir olur, saçı sakalı ağarmakla değil. -Mevlâna-

Aklın arkasında yatan duygusal tutum, alçak gönüllülüktür. -Erich Fromm-

Akıl; sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak içindir. –Hz. Mevlana-

İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça, hiçbir şeye ulaşamaz. -Albert Einstein-

Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. –W. Shakespeare-

Aklı olanın bilmediği yoktur. -Kafkas Özdeyişi-

Akıl yaşta değil baştadır; ama aklı başa yaş getirir. -Cenap Şehabettin-

Senin düşüncelerine göre saçmalıyorsam, bana akıl öğret, alay etme. – Dostoyevski-

Akıl, vücudun efendisidir. -Alfred de Vigny-

Akıldan büyük hazine, cehaletten daha ileri fakirlik, danışmaktan daha kuvvetli destek yoktur. -Halife Mansur-

Akıl sağlığı ve mutluluk birlikte var olamazlar. -Mark Twain-

Tabiatta öylesine yüksek bir akıl kendini gösteriyor ki, insanın en ince düşünceleri ve buluşları bu aklın yanında sönük bir gölge gibi kalır. -Albert Einstein-

Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek söyler. -Hz. Ali-

Akla sırt çevirmektense, ölmek daha iyidir. -Çin Özdeyişi-

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır. -Epictetos-

Akıldan nasibini almayanlarla geçinebilmek, aklın zaferidir. -Voltaire-

İçimizdeki akıl, eğer kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, büyük bir güç olurdu.-Goethe-

İnsan, zaman selinde kaybolmaya mahkûmdur, ama aklı bu sonsuzlukta bir yıldız gibi parlayacaktır. -Ahmet Hamdi Tanpınar-

İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir. -Yusuf Has Hacib-

İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir. -Jean B. Moliere-

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. -Horace Mann-

Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır. -Çerkez Atasözü-

Akıldan başka her şey; çoğaldıkça değerini kaybeder. -Vittorio Alfieri-

Akıllı bir adam kadınlar hakkında ne düşündüğünü söylemez. -Oscar Wilde-

Herkesin aklı, yüzü gibi çeşitlilik gösterir. -John Locke-

Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. -Montaigne-

Aklın en büyük günahı, yeteri kadar dikkat göstermemek hatasıdır. -Jon Ciardi-

En ucuz ve rahatsız edici şey; akıl satmaktır. -G. Santayana-

Aklın buyruğuna girmeden, yaşamın kötülüklerine karşı başarı kazanılamaz. -Arthur Schopenhauer-

Akıllı bir insanın dünyası, bütün dünyadır. -Aristoteles-

Şu dünya hapishanesinde gardiyanımız, aklımızdır. -M. Rasim Mutlu-

Akıllı insan, başkasının kusurunu görerek kendisininkini düzeltir. -Publilius Cyrus-

Aklın varsa başka bir akıl ile dost ol da, işlerini danışarak yap. –Hz. Mevlana-

Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır. -Bernard Shaw-

Akıllılar, zayıf taraflarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler. -Thomas Jefferson-

Akıldır insanda varlık silahı, akılla rızıklanan buldu felahı. -Hz. Muhammed (s.a.v)-

Dünyanın uydusu ay, kalbin uydusu akıldır. -Knematirul-

Akılları kıt insanlar, güzelim topraklardan hoşlanan zararlı otlara benzer. -Balzac-

Yeni bir evren için bütün gereken, yeni bir akıldır. -William C. Williams-

Akıl; nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahret; şereflerin en yücesidir. -Hz. Ali-

Dünyayı yöneten tek şey akıldır. -Ralph W. Emerson-

Akıl maddeyi, madde kalbi fetih içindir. -M. İkbal-

Akıllı ve iyi niyetli insanlara özgü bir ada olması için neler vermezdim; öyle bir yer olsa ben bile vatansever kesilirdim. -Albert Einstein-

İnsanlara en adil şekilde dağıtılan nimet akıldır; çünkü hiç kimse, aklından şikâyetçi değildir. -Montaigne-

Bazen, aklımız kalbimizin doğru olmasını dilediği şeye inanır. -Dan Brown-

Aklın gücüne, hiçbir engel karşı duramaz. -Marcus Aurelius-

Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediklerini öğrenir. -Sadi Şirazi-

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. -Beydeba-

Akıllılık, ne zaman akıllı olunamayacağını bilmek demektir. -Paul Edge-

Akılsız insan vakit öldürür. Akıllı insan ise dinlenirken bile vakit öldürmez en azından düşünür ve hayal kurar. -Atakan Korkmaz-

Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiç bir zaman anlayamaz. –Blade Pascal-

Aptal görünmeye cesaret etmek, büyük bir akıllılıktır. -Andre Gide-

Allah-u Teala, akıldan daha değerli bir şey yaratmamıştır. -Hz. Muhammed (s.a.v)-

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz