Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/sevgimesajlarim.com/httpdocs/wp-includes/script-loader.php on line 2696

Çiçek Sözleri

Çiçek Sözleri

Hayatımızı güzelleştiren ve renklendiren çiçek sözleri, Mevlana çiçek sözleri ve sevgiliye çiçek sözlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Çiçek İle İlgili Sözler

– Sen çiçek olup etrafa gülücükIer saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur. Hz. Mevlana

– Sevgi çiçek kokusu gibi yayılır ve tüm güzel şeyleri size çeker. (Mahesh Yogi)

– Yapraklarını koparmakla çiçeğin güzelliğini toplamış olmazsın. R. Tagore

– En güzel çiçek en erken solanlardır. Andre Gide

– Gerçek dostluk gül’e benzer: Solmadan güzelliğinin farkına varmayız. Evelyn Loeb

– En güzel çiçekler kara topraklarda biter en kuvvetli ve en büyük ağaçlar da kayalar arasında yükselir. P. G. Holland

– Çiçekler açtığında arılar gelecektir. Srikumar Rao

– Doğa, bize dedelerimizden kalan bir miras değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanettir. Kizilderili Duwanish asiret reisi Seattle

– Hiçbir zaman gökten gül yağmayacaktır; daha çok gül istiyorsak, daha çok fidan dikmemiz gerekir. George Eliot

– Güzel çiçekleri nadir görünüşlü bitkiler verir. Andre Gide

– Kirli çevre insanın ruhunu kirletir. Aziz Nesin

– Alelade otlar, iki ay içinde yetişir; fakat kırmızı gül ancak bir yılda yetişir. Hz. Mevlana

– İnsanın ideaIIeri oImaIı sonsuzIuk gibi, insanın özIemIeri oImaIı umutIa açan çiçekIer gibi.

– Çiçeklere bakmak beni dinlendirir. Ne duyguları vardır, ne de kendi içlerinde çatışmaları. Sigmund Freud

– Çiçekler, çocukların bile anladığı kelimelerdir. Bishop Coxe

– Çiçekler ne denli çeşitliyse bu çiçeklerden yapılan demet de o denli güzel olmaz mı? Resul Hamzatov

– Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır. Lady Bird Johnson

– Alaca dağlarda sarıçiçek açar kimse duymaz sabaha kadar. Gülten Akın

– VazoyIa, saksının farkını sen söyIeme, çiçekIerden sor. A. Nihat AsyaIı

– Devrim gül yatağı değildir. Bir devrim geçmişle gelecek arasındaki çatışmadır. Fidel Castro

– İki adam hapishane parmaklıklarından içeri baktı; biri çamur gördü, öbürü çiçekleri. Montaigne

– Bana sabah güneş yükselirken kokulu çiçeklerin olduğu bir bahçe verin ve orada yürüyebileyim. Walt Whitman

– Aşk, bakım gerektiren bir çiçektir. John Lenon

– Bir çiçek sizden nefret etmez ya da sizi sevmez, o sadece vardır. Mike White

– Yıldızların büyük patlamayla oluştuğunu düşünüyorsanız bile, çiçekleri kimin gönderdiğini merak etmiyor musunuz? Robert Brault

– Çiçekler rüzgârın şiddeti ile erkekler kızların ihaneti ile solar. M. Cevdet Anday

– Sabah penceremde açan çiçekler, kitapların hepsinden daha çok mutlu ediyor beni. Walt Whitman

– Evren çiçeklerle güler. Ralph Waldo Emerson

– İçinizde tutulan mutluluk tohum paylaşılan mutluluk çiçektir. John Harrigan

– Ben sizin ruhunuza çiçek aşısı yapayım da çiçekler açsın ruhunuz. (Didem Madak)

– Çiçekler nasıl çiçek açacaklarıyla ilgili şüphe duymazlar. Sadece açarlar ve ışığa dönerler. Onları güzel yapan işte budur. Jim Carrey

– Her doğan günIe içinizde yeşeren umut çiçekIeriniz hiç soImasın.

– Çiçekler tabiatın en gerçekçi dilidir. Park Benjamin

– Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır; çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür. (Anne Frank)

– Çiçeklerin umudu yok çünkü umut yarınlar içindir ve çiçekler için yarın yoktur. Voces

– ÇiçekIer soIsa, döküImeye başIasa ve kurusa biIe dünyaya “güzeIIik diye fısıIdar. Dr. SunWoIf

– Koku çiçek için neyse kişilik de erkek için odur.

– Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. Mahathma Gandhi

– Sevdiğiniz çiçek milyonlarca yıldızdan yalnız birinde bile bulunsa yıldızlara bakmak mutluluğunuz için yeterlidir. (Antoine De Saint-Exupéry)

– Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım. (Oğuz Atay)

– Boynumda elmas yerine masamda çiçek olsun isterim. Amma Goldman

– Çiçeği küçümsemeyin O’nun yaratıcısını da küçümsemiş olur. Alexsandre Dumas

– Orman yurdun öz evIadı ormansız yok dünyanın tadı. Aşık VeyseI

– Aşk bakım gerektiren bir çiçektir. John Lenon

– Tapınak çanı sustu ama ben haIa çiçekIerden geIen sesi duyabiIiyorum. Basho

– Çiçek yeniden üretimin şiiridir. Hayatın dayanılmaz cazibelerinden bir örnektir. Jean Giraudoux

– Hiçbir zaman gökten gül yağmayacaktır. Daha çok gül istiyorsak, daha çok fidan dikmeliyiz. Friedrich Nietzsche

– KokuIarı çiçekIerin duyguIarıdır. Heinrich Heine

– İyi insanlar çiçek mi yetiştirir, çiçek yetiştiren insanlar iyi midir, bilemiyorum. Roland A. Beowne

– Kadın bir çiçektir ve çiçek dalında güzeldir, onu kırıp dalından koparırsan sana ne kokusunu sunabilir ne de güzelliğini!.. Uğur Koşar

– Yaşam geçmiş ile gelecek arasında açmış bir çiçektir, onu sadece şimdiki anın içinde koklayabilirsin. (Uğur Koşar)

– Bir çiçekle çelenk yapılmaz. George Herbert

– Kelebeklerin ve arıların arzuladığı bir çiçek olmak varken sinekleri cezbeden bir bok parçasıydım. Charles Bukowski

– GüzeI çiçekIeri, nadir görünüşIü bitkiIer verir. Andre Gide

– Güzel çiçekler, nadir olduğu kadar güç elde edilir. Friedrich Nietzsche

– Çiçekler çocukların bile anladığı kelimelerdir. Bishop Coxe

– Hayat çiçekse, aşk çiçek baIıdır. Victor Hugo

– Sanırım çiçeklere karşı ressam olmak gibi bir borcum var.

– Eğer sevgi çiçek kadar güzelse, annem sevginin güzel çiçeğidir. Steve Wonder

– Aşk zorla tomurcuk vermesini istediğin bir sera çiçeği değildi. Aşk, yol kenarında beklenmedik şekilde açan bir çiçekti. (Sarah Jio)

– Doğada kış sonrası açan ilk çiçek, okyanus sonrası karanın görünmesi gibidir. Thomas Wentworth Higginson

– Aşk, zorla tomurcuk vermesini istediğin bir sera çiçeği değildi. Aşk, yol kenarında beklenmedik şekilde açan bir çiçekti. Sarah Jio

– Bizi mutlu eden insanlara minnet duyalım, onlar ruhumuzun çiçek açmasını sağlayan büyüleyici bahçıvanlardır. (Marcel Proust)

– Öyle bitkiler vardır ki yeşerirler; ama çiçeğe durmazlar ve öyleleri vardır ki çiçek açarlar; ama meyve vermezler. Konfüçyüs

Çiçeklerle İlgili Söylenmiş Sözler

– Çiçeği küçümseyen onun yaratıcısını da küçümsemiş olur. A. Dumas

– Tüm çiçekIeri koparabiIirsiniz. Ama baharın geImesine engeI oIamazsınız. PabIo Neruda

– Bir çiçeğin kokusu ne ise, bir insanın şahsiyeti de odur. (C.W.Shwab)

– Koku çiçek için neyse kişilik de erkek için odur. Charles M. Schwab

– Her güzel çiçeğin etrafında kötü otlar türer. Cenap Şahabettin

– Nezaket insanlığın çiçeğidir. Joseph Joubert

– En güzeI çiçekIer kara toprakIarda biter, en kuvvetIi ve en büyük ağaçIar da kayaIar arasında yükseIir. P. G. HoIIand

– Bahar gelmekle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin. Yıllarca gönüller yırtan kalpleri üzen taş oldun. Bir tecrübe et; bir zamanda toprak ol. – Mevlana

– Tek çiçekle bozkıra bahar gelmezdi, ne de olsa. (Ahmet Turgut)

– Her çiçek dağda açan bir ruhtur. Gerard de NervaI

– Güller düşer dikenleri kalır. Danimarka Atasözü

– Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. Çin Atasözü

– Yapraklarımızı çiçek gibi açalım pasif ve kabul eden olalım. John Keats

– Çiçekler sevginize karşılık verirler ama sizi anlayamazlar. K. Mansfield

– Çiçekler, nasıl çiçek açacaklarıyla ilgili şüphe duymazlar. Sadece açarlar ve ışığa dönerler. Onları güzel yapan işte budur. Jim Carrey

– Kış sonu ve bahar başında açan çiçekler kalbimizde kendi büyüklüklerinden çok daha fazla yer kaplarlar. Gertrude S. Wister

– Sanırım çiçeklere karşı ressam olmak gibi bir borcum var. Claude Monet

– Gülün dikensiz olmadığı doğru ama keşke dikenler gül solduktan sonra yaşamasalardı. Jean Paul Richter

– GeIeceğin tüm çiçekIeri, bugünün tohumIarı içindedir. Çin Özdeyişi

– Bize çiçekleri sevdiğini söyleyen bir kadının, çiçekleri sevgimesajlarim.com sulamayı unuttuğunu görürsek, onun çiçek sevgisine inanmayız. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken ilgidir. (Erich Fromm)

– Çiçekler solsa dökülmeye başlasa ve kurusa bile dünyaya “güzellik” diye fısıldar. Dr. SunWolf

– Dünya bir gül çiçeğidir, koklayın ve arkadaşlarınıza uzatın. İran Atasözü

– Çiçeğin güzel kokması kadının da akıllı olması gerek. Victor Hugo

– Kır çiçekIeri kokmazIar ve hemencecik de soIarIar. MarceI Achard

– Lale soğanı, her yıl yalnızca bir tek çiçek verir, sanki Allah’ın birliğini temsil etmek ister gibi. (İskender Pala)

– Ruhunuzda, baharda açan çiçekler gibi bir heyecanı hiç duymadıysanız, ruhunuz belki de hiç yaşamadı demektir. Terri Guillemets

– Çiçeğe bakarken geçmişe gidip hayallerinde ki kavgayı seyreden çiçeğin vücuduyla sunduğu güzelliği nasıl yaşayabilir? Muhammed Bozdağ

– Çiçekler kelimelerin ifade edebileceğinden daha derin konuştu benimle. Çiçekler, anlamlarının ufak bir bölümünü çözemeseler bile karakterlerinin güzelliği nedeniyle tüm erkekler tarafından sevilen meleklerdir. Lydia M. Child

– GüIIer düşer, dikenIeri kaIır. Danimarka Atasözü

– Bir çiçeğin çekiciliği barındırdığı zıtlıklardadır: Kokusu çok güçlü ama kendisi nazlıdır, boyutu çok küçük ama güzelliği çok büyüktür, ömrü çok kısadır ama etkisi çok uzundur. Terri Guillemets

– Baştan başa aşk içinde geçen bu hayat doğa yasaları bakımından uğursuz bir ayrıcalıktır. Her çiçek solar bütün mutlulukların ertesi günü kötüdür ertesi günü varsa. Gerçek hayat bir sıkıntıdır. Honore de Balzac

– Çiçeklerin en çekici yanlarından biri, çevrelerine olan kayıtsızlıklarıdır. Henry David Thoreau

– Bahçemde birkaç çiçeğim, birkaç fotoğrafım ve birkaç da kitabımla, hiç kıskançlık duymam. Lope de Vega

– SoIar düşer gününde koparıImayan çiçek. Ovidus

– Çiçekler olmasaydı, insanlığı ne halde olacağını tasavvur edebiliyor musunuz? Maurice Maeterlinck

– Çiçeklerin olmadığı yerde, insanlar yaşayamaz. Napolyon

– Çiçek de uzatsanız görmeyen korkar. Ali Suad

– Gülün dostu dikendir. Hz. Mevlana

– Bir çiçek çizdim bu akşam avcuma, ismini her şey koydum. (Didem Madak)

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/sevgimesajlarim.com/httpdocs/wp-includes/script-loader.php on line 2696