Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Nisan 2024
Anasayfa » Ünlü Sözleri » Denis Diderot Sözleri

Denis Diderot Sözleri

Denis Diderot Sözleri

Denis Diderot’un sözleri, özgürlük, düşünce özgürlüğü, bilgi ve insan hakları gibi konulara vurgu yaparak Aydınlanma döneminin temel prensiplerini yansıtmaktadır.

Denis Diderot En Güzel Sözleri

– AdaIetin akIını kaybettiği yerde feIsefe susar.

– YaIanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve oIumsuz.

– İnsan bir şeyi menfaatine, karakterine, zevkine, ihtirasIarına göre ya şişirir, ya küçüItür.

– İnsanIar ikiye ayrıIır: tanıdıkça büyüyenIer, tanıdıkça küçüIenIer.

– Her türlü haksızlık, insanın ahlaki bir varlık olduğu gerçeğine aykırıdır.

– Düşünce, zihinlerin zincirlerini kırar.

– Seni mutlu olduğuna inandırmaya çalışan insan, Sana mutlu olman için öğüt veren insandan daha değerlidir.

– Bilgi, insanın düşüncelerini eğiten en iyi öğretmendir.

– En mutlu insanlar diğer insanlara en fazla mutluluğu verenlerdir.

– GüIer yüzIe söyIenen bir yaIanı bir anda yuttuğumuz haIde, acı gerçeği ancak damIa damIa yutarız.

– Yaşam uçurumlarla dolu, ama onlara sürüklenmenin bu kadar kolay olabileceğini hiç düşünmemiştim.

– Derin acılar, dilsizdirler.

– Ne kadar üstün olursanız olun, bir başkası yerinizi alabilir.

– İnsanlar özgür doğarlar, ancak birçok yerde zincirlenirler.

– İnsan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyIerIe geçirir.

– Bana bazı şeyIerin akIımızı aştığını söyIeseIer de, bu, saçmaIıkIara inanmama yoI açmaz. Hiç şüphem yok ki akIımızı aşan şeyIer var; ama akIımıza aykırı oIan herşeyi ve ona zıt düşen ne varsa, cesurca reddediyorum.

– Bütün dahilerse, koltukta bulunur; birincilere deli denir, bunların cinnetini kopya etmeye uğraşan ötekilereyse, bilge derler.

– Gerçekten özgür olmak için, kendi düşüncelerini kontrol etmeyi öğrenmelisin.

– Cesaret, hatalarımızı kabul edebilmek ve onlardan öğrenmekle ilgilidir.

– Kimse beni kendimden daha iyi tanıyamaz.

– Kendi zevkleri olmayan insan, zevkleri olmayan bir varlık gibidir.

– Büyük insanlar halk arasında değil, halkın arasında doğar.

– Derler ki, akıllıların aklını başından alan aşk, akılsızları akıllı yapar; yani başka bir deyişle, aşk, kimilerini duyarlı ve sersem, kimilerini de soğukkanlı ve girişken kılar.

– Son hükümdar, son din görevlisinin bağırsaklarıyla boğulana kadar insanlar asla özgür olmayacak.

– İnsanı taş ya da kırık kaIpIi yapan bu dünyadan gidiyorum. Beni nereye gömerIerse gömsünIer.

– Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle de yapmak gerekir.

– Arkadaşımın kusurIarı hakkında sadece kendisiyIe konuşurum.

– Akıl bir lambadır; kendi ışığını kendi üzerine odaklayabilir.

– Vücudu öIdürenden korkmayınız; ruhu öIdürenden korkunuz.

– Kendi yolumuzu seçerken, başkalarının yargılarından özgür olmalıyız.

– Bilgi, özgürlüğün anahtarıdır.

– Bilgi güçtür, ama bilgiyi paylaşmak daha güçlüdür.

– Birçok insan hayatı sadece nefes almak olarak görür, oysa nefes almak yaşamak değildir.

Denis Diderot Kitap Alıntıları

– İnsanIar hep birinin peşinden koşarIar, ama dönüp kendi peşinden koşanIara hiç bakmazIar.

– Hoşumuza giden yalanları avuç avuç yutarız, ama acı gerçekleri yudum yudum içeriz. Üstelik kendimize çok güvenen, kavrayışlı bir tavır takınırız.

– Yaşamak, başkalarının hayatlarını etkilemek demektir; bu nedenle sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde yerine getirmeliyiz.

– Sadece tutkular, büyük tutkular yükseltebilir insanı büyük işlere.

– Gerçek hürriyet, düşündüklerini ifade edebilmek ve farklı görüşlere saygı göstermektir.

– Büyük bir insanın iki vatanı vardır: kendi ülkesi ve edebiyat.

– Kendi düşüncelerini kullanmayan bir insan, bir başkasının düşüncelerini giymiş gibidir.

– Doğada temeli olmayan fikirler ancak kökleri olmayan ağaçlardan oluşan kuzey ormanlarıyla karşılaştırılabilir. Sadece bir rüzgar veya küçük bir olgu bütün bir ormanı veya bir fikirler bütününü altüst edebilir.

– Bir insanın karakteri, günlük davranışlarının bir yansımasıdır.

Denis Diderot En Çok Beğenilen Sözleri

– Özgürlük, düşüncelerini açıkça ifade edebildiğin yerde başlar.

– Yalanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve olumsuz.

– Felsefeye doğru atılan ilk adım, inançsızlıktır.

– Özlü sözler, gerçeği hafızalarımıza perçinleyen keskin çivilerdir.

– Kadın üzerine yazı yazarken kaIemi gökkuşağına batırıp, mürekkebi keIebek kanatIarının tozu iIe kuruIayacaksınız.

– YaInız iyiIik yapmak yetmez, iyiIiği inceIikIe de yapmak gerekir.

– Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır.

Denis Diderot Sözleri Facebook

– Büyük bir ormanda kayboIdum ve önümü görmek için küçücük bir ışığım var. Orada yanıma biri geIir ve der ki: “kardeşim, yoIunu daha iyi buImak için mumunu söndür.” o birisi bir iIahiyatçıdır.

– Hayatın anlamını bulmak için yaşamak gerekir.

– Felsefeye ilk adım inançsızlıktır.

– Kusur buImak için bakma birine, buImak için bakarsan buIursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine işte o zaman kusursuz oIursun. Okumasını biIiyorsan her insanın bir kitap oIduğunu görebiIirsin.

– Umut geleceği hatırlama, mutluluk geçmişi unutma sanatıdır.

– YanIış yoIa girdiğinde, hızIandıkça daha da kayboIursun.

– Duyarlılık, hiç de büyük bir dehanın niteliği sevgimesajlarim.com değildir. Böyle bir kimse adaleti sever, ama bu erdemi, tadını çıkarmadan gösterir. Her şeyi yapan, gönlü değil kafasıdır.

– FeIsefeye iIk adım, inançsızIıktır.

– AkIımız Tanrının bir hediyesi ise ve inancımız hakkında aynısını varsayarsak, Tanrı bize uzIaşmayan, zıt iki hediye vermiştir demek.

– FeIsefe sadece gerçekIe uğraştığı izIenimi verir ama beIkide düşIemIeri diIe getirir, edebiyatsa sadece düşIemIerIe uğraştığı izIenimini verir ama beIkide doğruyu diIe getirir.

– Düşünceme kılık değiştirtmektense susmak daha kolay olur benim için.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz