Okumak İle İlgili Sözler

Okumak İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Okumak İle İlgili Sözler, Okumakla İlgili Sözler, Kitap Okumak İle İlgili Sözler, Kitap Okumakla İlgili Sözler, Kitabın Önemi İle İlgili Sözler, Kitap Sevgisi İle İlgili Sözler, Çok Okumak Üzerine Sözler, Okumak Hakkında Sözler

Okumak ile ilgili sözler yazımızda, okumak üzerine söylenmiş güzel sözleri sizler için derledik. Ülkemizde çok düşük yüzdelerde olan okumak bizde boş zamanlarda veya vakit olduğu zaman yapılacak bir etkinlik gibi görülmektedir.

Okumak İle İlgili Sözler

Ne kadar meşgul olduğunu düşünürsen düşün okumak için zaman ayırmazsan cahilliğe teslim olursun. –Konfüçyüs-

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. -Francis Bacon-

Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı. – Goethe-

Hiç okuma, yazma bilmeyenler, satır aralarını iyi okur. -J. Giradoux-

Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır. –Montaigne-

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. -Denis Diderot-

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir. -Charles de Montesquieu-

Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. -Francis Bacon-

Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. -Mark Twain-

Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır. -Harry Truman-

Bizim boş vakitte okuduğumuz kitabı, Avrupalı okumak için vakit ayırıyor.

Ancak okuyarak, insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar. -Wilhelm Raabe-

Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku. -Francis Bacon-

Ancak okuyarak, insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar. -Wilhelm Raabe-

Okuma, alışkanlıkların en asilidir. -Antoine Albalat-

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. -Denis Diderot-

Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem. -E. Gibbon-

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur. -Oscar Wilde-

Az bilmek için, çok okumak gereklidir. -Charles de Montesquieu- (Bu sayfamızda kitap okumakla ilgili sözler yazımızı okumaktasınız.)

Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem. –Goethe-

Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. -Rene Descartes-

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. -Benjamin Franklin-

Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım. -Charles de Montesquieu-

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. -C. Henderson-

Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. -Cari Hilty-

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaketler azalmaz. -Benjamin Franklin-

İnsanlığa başlıca borcumuz; bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır. -Şemsettin Sami-

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. –Diderot-

Genç insanları yaşlarına göre olgunlaştıran ve ihtiyarları gençleştiren şey, samimiyetle söyleyelim ki; Okumaya karşı gösterdikleri derin sevgidir. -W. Murdoch-

Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer. -Edmund Burke-

Okuyucuları ikiye ayırırım; Hatırlamak için okuyanlar, unutmak için okuyanlar. -William Phillips-

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir. -Charles de Montesquieu-

Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. -Mustafa Kemal Atatürk- (Atatürk’ün kitap okumak ile ilgili sözleri)

Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür, hayatımın seksen yılını bu işe verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem. -Wolfgang V. Goethe-

Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık verir. -F. Bacon-

Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız. -Roz Townsend-

Okuma sanatı çoğunlukla hayatı kitaplarda tekrar bulmak, kitaplar sayesinde hayatı daha iyi anlamak sanatıdır. -André Maurois-

Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler. –Voltaire-

Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insandır. -Victor Hugo-

Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur. -A. P. Gouthey-

Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım. -Charles de Montesquieu-

Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem. -E.Gibbon-

Okumayı, hiçbir hazineye değişmem. -Edward Gibbon-

Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız. -Paul Walery-

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır. -Francis Bacon-

Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği, bir üzüntüm olmamıştır. -Montesquieu-

Okuyan adam, fikri ve manevi varlığı katılaşmamış, kemikleşmemiş taze ve dinç adamdır. -Rauf İnan-

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa o kitabı okumuş olmasının hiçbir değeri yoktur. -Oscar Wilde-

Okumayı, hiçbir hazineye değişmem. -Edward Gibbon-

Düşünmeden okumak, hazmetmeden yemeğe benzer. -Edmund Burke-

Okumadan edindiğim biricik yarar, bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur. –Descartes-

Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler. -Voltaire-

Okumayan insanlar, hayatta her şeyden ümitlenmemelidirler. -John K.Bangs-

Kurnaz insan okumayı küçümser, basit insan ona hayran olur, akıllı insan ise ondan yararlanır. -Francis Bacon-

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. -Victor Hugo-

İnsan okuyarak bilir, yaşayarak öğrenir. -Ali Suad-

İnsan, yalnız hayran kalacağı şeyleri okumalıdır. -Eckermann-

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. -Victor Hugo-

Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. -W. E. Channing-

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. -Mustafa Kemal Atatürk-

Az bilmek için, çok okumak gereklidir. -Charles de Montesquieu-

Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. -Cari Hilty-

Hiç okuma, yazma bilmeyenler, satır aralarını iyi okur. -J.Giradoux-

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksiniz. -W.E.Channing-

Okumanın sonu düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. –Descartes-

Okuma, alışkanlıkların en asilidir. -Antoine Albazat –

Çok kitap okuyana okumuş adam derler. Çok televizyon izleyene görmüş adam demezler. -Lily Tomlin-

Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını; beni, kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı. -Wolfgang V. Goethe-

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. -D.Henderson-

Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır. Francis Bacon

Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insandır. -Victor Hugo-

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur. -Oscar Wilde-

Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi, yarıda kalmıştır. -P. Peacut-

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir, bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir, bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir. -Francis Bacon-

Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır. -Harry Truman-

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. -Victor Hugo-

Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir. –Montesquieu-

Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır. -Joseph Brodsky-

Hiçbir üzüntüm yoktur ki, bir saat kitap okuma ile geçmesin. –Montesquieu-

Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği, bir üzüntüm olmamıştır. –Montesquieu-

Okumanın sonu, düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. -Rene Descartes-

Yediğimiz her şeyin hazım esnasında lezzetinden başka etkileri de olduğu gibi, okuduklarımızın bize verdiği zevkten başka etkileri de vardır. -T. S. Eliot-

Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur. -A. P. Gouthey-

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. -Victor Hugo-

Horluğa katlanarak okudum, neticede mutluluğa vardım.- İbn-i Abbas –

Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz. -Horace Mann-

Okuyanım üç kişi de olsa bu, yazmama kâfi sebeptir. -Arif Nihat Asya-

Okuyan adam, fikri ve manevi varlığı katılaşmamış, kemikleşmemiş taze ve dinç adamdır. -Rauf İnan-

Okuyucuları ikiye ayırırım; Hatırlamak için okuyanlar, unutmak için okuyanlar. -William Phillips-

Okumak; kadın ve erkek, her Müslüman’a farzdır. -Hz. Muhammed-

Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz. -Horace Mann-

Korku ve ürkeklik içinde başlayan günlerimde, okuyarak cesaretimi artırmasını öğrendim. -C. Henderson-

Okuma, alışkanlıkların en asilidir. -A. Albalat-

Okuma, alışkanlıkların en asilidir. -Antoine Albazat-

Okuma, ruhu yükseltir! Bilgili arkadaş ise onu avutur. -Voltaire-

Çocuklarınıza, okuyup yazmayı öğreterek ikramda bulunun; Çünkü okuyup yazmak, en önemli işlerdendir. -Kâtip Çelebi-

Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur. -Oscar Wilde-

Olgun bir okuyucu, çoğu kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur, okuduklarına daha zengin anlamlar ve renkler kazandırır. –Montaigne-

Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur. –Diderot-

Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir. -Henry Huxley-

Okumanın sonu düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. –Descartes-

Okumayan insanlar, hayatta her şeyden ümitlenmemelidirler. -John K.Bangs-

Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız. -Paul Walery-

Kitap okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. -Mark Twain-

Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi ellerinize alırsınız. -Roz Townsend-

Okumayı seviyorsanız, dünyanın en mutlu insanısınız. -Josephe Clairon-

Okumak, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar. Haz duyurmak hususundaki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin, konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir iş hakkında hüküm verirken o işi başarırken faydası dokunur. -Francis Bacon-

Okuma ile ne kazanılabilir, basit bir okuma ile içinizdeki kabiliyetsizlik ile mücadele eder, başkalarının kabiliyetsizliğini daha tolerans ile karşılar, işinizde ilerler ve hayatta muvaffak olursunuz, kötü hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz. -Laurence Pefer-

Okuyabiliyor musun öyleyse anlamalısın, yazabiliyor musun öyleyse bir şeyler bilmelisin, inanabiliyor musun öyleyse kavramalısın, istiyorsan zorunda olacaksın, bekliyorsan ulaşacaksın ve tecrübeliysen yararlanmalısın. -Wolfgang V. Goethe-

Üç çeşit okuyucu vardır; biri yargısız tat alır, üçüncüsü tat almadan yargıda bulunur ve ortadakiler, tat alarak yargıda bulunan ve yargıda bulunarak tat alanlar; bunlar aslında bir sanat eserini yeniden oluştururlar. -Wolfgang V. Goethe-

Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir. -Henry Huxley-

Okumanın sonu düşünceyi, karşısına çıkan bütün şeyler üzerine, sağlam ve doğru hükümler verecek şekilde idare etmek olmalıdır. –Descartes-

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz