Eğitim İle İlgili Sözler

Eğitim İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Eğitim İle İlgili Sözler, Eğitimle İlgili Sözler, Eğitim Üzerine Söylenmiş Sözler, Eğitim Hakkında Söylenmiş Sözler, Eğitimle İlgili Güzel Sözler, Eğitim İle İlgili Özlü Sözler, Eğitim İle İlgili Kısa Anlamlı Sözler

Eğitim İle İlgili Sözler

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. -Albert Einstein-

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir. -Herbert Spencer-

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. -Hosea Bacon-

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. -Galileo Galilei-

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmayınca asla öğretilemez. -La Gou-

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının planlı çalışmasıdır. -Calvin Coleridge-

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir. -La Rochefaucauld-

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum. -Seyyid Kutub-

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir. -M. T. Cicero-

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur. -W. Van Goethe-

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır. -Albert Einstein-

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir. –Galiani-

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar. –Cervantes-

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir. -W. Van Goethe-

İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. -Walter Scott-

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir. -Albert Schweitzer-

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir. -Henry Adams-

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır. -A. North Whitehead-

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar  vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.- Mustafa Kemal Atatürk-

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir. -Samuel Smiles-

Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. –Sokrates-

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin. -M. L. Boren-

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir. -W. Van Goethe-

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. -Nicolas Boileau-

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına. -Peter Senge-

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır. -Dante Alighieri-

Eğitim bizim temel zenginliğimizdir. (Grigory Petrov)

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. -Ralph W. Emerson-

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir. -Mark Twain-

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır. -lmmanuel Kant-

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir. -Jean J. Rousseau-

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır. –Aristoteles-

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar. -Ziya Gökalp-

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir. -Louis Bromfield-

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız. -General George Patton-

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. -Eflatun-

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur. -Joseph Joubert-

Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar. –Konfucyus-

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek, ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın, ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman. Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın, bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın, yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen, doyar bir defa; balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca. -Kuan Tzu-

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez. –Voltaire-

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. -Bernard Shaw-

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. -Lord Braugham-

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir. –Montaigne-

Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise, ruh için de eğitim odur. -Thomas Edison-

Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır. -Thedore Roosevelt-

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. –Aristoteles-

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil. -Mark Twain-

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir. -Samuel Smiles-

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. -Erich Fromm-

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. -Heinrich Mann-

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. -Lord Byron-

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. -Paul Richer-

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. -F. W. Robertson-

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın. -Tevfik Fikret-

Dünya bundan böyle yek vücut, tek cemaat değil, bu cemaati gerçekleştirmek için sadece tekniklerin ve bilgilerin aktarılmasından ibaret kalmayan, aynı zamanda hareketin anlam ve gayelerini de araştırmaya çağıran, bir eğitim sistemine muhtacız. Bunun için ise dünyanın bütün bilgeliklerini, seferber etmek zorundayız. -Sarvepalli Radhakrisnan-

Kime eğitimli diyeceğim; ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim. –Sokrates-

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz