10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları, Atatürk’ün İnsan Hakları İle İlgili Sözleri, Ünlü Düşünürlerin İnsan Hakları İle İlgili Sözleri, İnsan Hakları İle İlgili Sözler Mevlana, İnsan Hakları İle İlgili Sloganlar, 10 Aralık İnsan Hakları İle İlgili Sözler, İnsan Hakları İle İlgili Resimli Sözler

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Sözleri

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

Demokrasi, çoğunluğa, cahil olduğu konularda karar vermek cesaretini verir. John Simon

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. (Gandi)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

Hakikati öldüremezsiniz. Adaleti öldüremezsiniz. Uğruna mücadele ettiğimiz şeyleri öldüremezsiniz. (Jean Dominique)

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi. Pierre Leroux

Adalet ve insan haklarına saygı olmadan barış olmaz. Irene Khan

İnsanlar da hayvandır, o halde hayvan hakları insan haklarıdır. David Cowles

Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsan, insanın efendisi olamaz.

İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur. (M. K. Atatürk)

İnsan hakları; doğmakla kazanılır, beklemez, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir. Atatürk

Demokrasi; içindeki insanların oyuncu değil, izleyici olduğu bir sistemdir. Noam Chomsky

İnsanlar size ne söylerse söylesin, sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirebilir. Robin Williams

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Atatürk

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

Biri toplumsal cinsiyetini farklı bir biçimde ifade etmeye gereksinim duyuyorsa bunda bir sorun yok. Böyle kişiler şiddete uğramayı hak etmiyor. Rahatsız oluyorsanız kendinize bakın. Laverne Cox

Sizinle aynı fikirde olanların konuşabilmesini sağlamanın en emin yolu, sizinle aynı fikirde olmayanların haklarını desteklemektir. Eleanor Holmes Norton

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

Demokrasi ikiyüzlülüktür. Eğer demokrasi özgürlükse neden bizim insanlarımız özgür değil. Eğer demokrasi adaletse neden biz adalete sahip değiliz. Eğer demokrasi eşitlikse neden biz eşitliğe sahip değiliz. Demokrasi ikiyüzlülüktür… Malcolm X

Demokrasinin aleyhindeki en güçlü argüman, ortalama bir seçmenle gireceğiniz 5 dakikalık bir diyalogdur. Winston Churchill

İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin. Hz. Mevlana

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Dünya yaşamak için tehlikeli bir yer; Kötü olan insanlar yüzünden değil, bu konuda hiçbir şey yapmayan insanlar yüzünden. Albert Einstein

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

Özgürlük bir seçenek değildir; bu bir insan hakkıdır. Giannina Braschi

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Az gelişmiş demokrasilerde vaatler yalnızca onlara inananları bağlar, vaatleri yapanları değil.

Barış ancak insan haklarına saygı gösterildiği, insanların doyduğu ve kişiler ile ulusların özgür olduğu yerlerde devamlı olabilir. Dalay Lama

Demokrasi iki farklı aşırılığa sahiptir; aristokrasiye dönüşen eşitsizlik ruhu ve despotizme dönüşen aşırı eşitlik ruhu. Montesquieu

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

Hz. Mevlana şöyle buyurur: “İnsanı inciten kişinin, Allâh’ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu, Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir.”

Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplum da; gerçek demokrasiden söz edilemez. Isaac Newton

Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün söz konusu olmayacağı özgürlük hakkıdır. İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır. John Locke

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

Ezilenlerin yalnız olmadıklarını bilmesi onlara çok şey ifade eder. Hiç kimsenin yaptıklarınızın önemsiz olduğunu söylemesine izin vermeyin. Desmond Tutu

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetiniz. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Hz. Muhammed (s.a.v)

Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda daha güçlü oluruz ve birlikte adaletsizliğin kalın duvarlarını yıkabiliriz. Cynthia McKinney

Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir. Malala Yousafzai

Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Hz. Ali (r.a.)

İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. Atatürk

Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Madde 1

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

Demokrasi, çözülemeyen problemlere yaklaşık çözümler bulmaktır. Reinhold Niebuhr

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. Mohandas Karamçand Gandi

Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir. Martin Luther King

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Blaise Pascal

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Özgürlük bağışlanmaz, kazanılır. Adalet ise asla hazırda beklemez, ancak mücadeleyle elde edilir. A. Philip Randolph

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

Mum bizim için değil, ceza evinden kurtarılamayanlar, cezaevi yolunda vurulanlar, işkence görenler, kaçırılanlar ve ‘kaybedilenler’ için yanıyor. Mumun anlamı budur. Peter Benenson

Ölümsüz evrende insan saygıdeğerdir. İnsan hakları kutsaldır. Bunları korumak için savaşmalıdır. Ve sanat da bu savaşta toplum yararına kullanılmalıdır. Victor Hugo

Olaylara oldukları gibi bakarım, yer ya da kişi gözetmeksizin. Dünya vatanım, tüm insanlar kardeşim ve iyilik yapmak dinimdir. Thomas Paine

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

İnsan haklarını inkar etmek, insanlığa meydan okumaktır. Nelson Mandela

Eşitlik olmadan demokrasi olmaz. Noam Chomsky

Uyan, ayaklan, hakların için ayaklan. Uyan, ayaklan, mücadeleden vazgeçme. Bob Marley

Demokrasi, insanların bazı hususlarda eşit miyiz diye düşünmelerinden ortaya çıkmıştır ki onlar mutlak eşitlerdir. Aristo

İnsan hakları diye ürettikleri felsefeyi, insanın olduğu her yerde uygulayacaklarını iddia edip çıkarları olan yerlerde uyguladılar. Bu özellikleri bütün insanlara vadettiler ama sadece batının öz evlatları için kullandılar. Üvey çocuklar sadece şeker yaladılar. Nureddin Yıldız

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

Bizler çoğu kez insan hakları üzerine konuşuyoruz. Ama aynı zamanda insanların hakları üzerine de konuşmalıyız. Diğerleri lüks otomobillere binebilsin diye neden bazı insanlar çıplak ayaklarıyla yürümek zorunda? Fidel Castro

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir. Atatürk

Merkezinde, üzerinde, temelinde ve içinde kadınların olmadığı bir siyasi mücadele, mücadele değildir. Arundhati Roy

Kişisel hürriyetler kutsaldır. Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Konuşma özgürlüğünden kaynaklanan en büyük ayrıcalık, sesini olmayanlar için kullanmaktır. Ricky Gervais

Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın. Lakin sakın unutma ki, sen kendini bir şey sanmadığın sürece “doğru insansın” Yunus Emre

Bir tane “insan hakkı ihlali” vardır, o da kişiye farklı davranmaktır. Ioanna Kuçuradi

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Nelson Mandela

Protesto ediyoruz, çünkü kendimizi ve halkımızı seviyoruz. Direnişimizin kökeninde sevgi var. Colin Kaepernick

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz