Cenap Şahabettin Sözleri

Cenap Şahabettin Sözleri

Sayfa İçeriği: Cenap Şahabettin Sözleri, Cenap Şahabettin En Güzel Sözleri, Cenap Şahabettinin Sözleri, Cenap Şahabettin Sözleri Facebook, Canep Şahabettin Sözleri Tumblr

Vicdan yalan söylemez, ama sık sık yanılır ve yanıltır.

Ummadığınız ağızlardan çıkınca, gerçek deli saç­ması gibi görünür.

Uykuda bütün insanlar insandır. Uyandıktan sonra­dır ki bazen hayvandan daha alçak olur.

Ün almak için zamana ya tamamıyla uymalı ya tamamıyla karşı koymalı.

Üzümün tatlısı bağbozumuna kalır.

Takdir ve beğenmeme büyük adamın hor görme hi­zasını geçemez.

Samimi düşünenler ile taban tabana zıt bile olsam hoşlanırım. Çünkü fikirlerimizin görünüşü ne kadar de­ğişse güneş bir ve ışık birdir.

Sanatı güzellikler sevindirerek ve çirkinlikler yerindirerek yükseltir.

Sevmediği halde kendisini âşık sananlar kadar da sevdiği halde âşık olmadığını iddia edenler vardır.

Sevmediğimiz adamın dostumuz olabileceğine inanmak ne iğrenç gaflettir.

Sevmediğimiz adamlar yer yüzünde çok yer işgal ediyorlar gibi gelir.

Sevmekten usanınca erkek kadını terk eder, kadın erkeği unutur.

Sıcak iklimlerde öğrendiğim bir gerçek: Sıcaklık kırkı aştı mı, bütün ahlak kuramları alt üst oluyor.

Sıhhatin var, aklın var, paran var, bilgin var, maka­mın var. Ey insaf et, düşmanın olmasın mı?

Zeki adam kitaptan bir yaşam payı ve yaşamdan bir kitap payı çıkarır.

Yerinde sayanlar yürüyenlerden çok ayak patırtısı eder.

Sanatçı gözünde açan bir çiçek, düşünen bir filozof­tan daha derindir.

Sıradan sanatçı odur ki her eserinden memnun gö­rünür.

Sırasında bir alkış, hiç unutulmayacak bir iyiliktir.

Sırasında bir güzel kostüm, bir keskin kılıçtan çok cesaret verir.

Sırasında gülmek kesinlikle ciddiyete engel değildir. Doğru yaşa, özgür gül ve hiç korkma ki gururuna leke ge­lir.

Yakından baksanız, bir kişinin aç gözlülüğünü bütün insanlık doyuramaz.

Yuvasını yıkmadıkça yılanın kökü kesilmez.

Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlayabilirsin. Fakat biri sürünerek öteki uçarak yükselmiştir.

Temizlik yoksulluğa gizli bir acılık ilave ediyor.

Sanat dünyasında saldırı daima zaaftan kuvvete, aşağıdan yukarıyadır.

Sanat için sanat belki sanattır, fakat geçindirmez.

Sırasında okşayan el kadar sırasında döven el de öpülmeye layıktır.

Zekayı hangi zindana tıkasanız kendisine kenarından sıvışacak delik açar.

Vapurda, tramvayda, tiyatroda her genel yerde oturmak için köşeleri tercih et. Hiç olmazsa bir tarafın özgür kalır.

Sağlıklı düşünen her beyin az çok kuşkucu olmaya mahkumdur. Hiç kuşkuya düşmeksizin ancak deliler düşünebilirler.

Siyaset dünyasında insaf, bir hırsız feneridir ne tarafı dilerse orayı aydınlatır.

Siyasette bir çıkar yol görmek ister misiniz? Gözünüze gözlük değil, belinize kılıç takınız.

Siyasette çok kere hekimlerin, hastalardan çok te­daviye muhtaç oldukları savunulabilir.

Siyasette doğru yürümeyi bilmeyenlerdir ki şimdi koşarlar, şimdi yerinde sayarlar.

Yanlışların en tehlikelisi ve en yaygını kendini yan­lış tanıtmaktır.

Vakit nakittir çalışan için… Çalışmayan için aksine masraftır.

Usanç vermeyen durum yoktur. Şan ve şerefe va­rıncaya kadar.

Salya gibi bazı gerçekler vardır ki ağızdan çıkınca iğrenç olur, onları yutmak daha iyidir.

Sevdiğinizi yalnız kalbiniz değil, beyninizi ve vicda­nınız da ortaklaşa sev demeli.

Sevince o kadar az alışığız ki, dün akşam neşeliy­dim desem sorarlar, ne kadar içmiştin?

Siyasette herkes kurtuluş sahilini kendi fikrinin ucunda görür.

Zeki olmak yetmez zeki görünmelidir de…

Yüksek fikirler yüksek dağlara benzer. Alışkın olmayanları ürkütür.

Ter bedenin gözyaşıdır.

Siyasette suç, hiçbir zaman öldürenin değil her zaman ölenindir.

Siyasi bir ihtiras içinde hareket edenlere ger­çeği anlatmak, çölde kumları ve okyanusta dalgaları yönetmekten daha güçtür.

Siyasi makalelerin çoğu, bir tarafı pişmiş omletler gibi ancak alt üst ettikten sonra yutulabilir.

Siyasi olaylar bazen facia bazen komedidir. Büyük diplomatlar o kadar becerikli oyunculardır ki ikisini de güzel oynarlar.

Yalnız insan değil hiçbir şey kusursuz olamaz. En saf suyun gizli bir tortusu vardır ve arayınca güneşin bile lekeleri bulunur.

Yalnız kendi günahlarını bağışlatmak için dindar olanlar vardır ve belki dindarlar içinde çoğunluğu onlar oluşturur.

Yanlış bildiklerimizi atabilsek beynimizin yükü o ka­dar hafiflerdi ki…

Yaşadıkça yaşamayı öğrenirsin ve öğrendikçe sa­nırsın ki çok yaşayacaksın.

Saadet o kadar görecelidir ki seni mutlu eden kom­şunu mutsuz edebilir.

Seven için sevdiği sürekli gençtir.

Siz meleklere seslenirken, bakarsınız bazen eşek­ler üstüne alınır.

Tam tarafsızlık insana göre değildir.

Saçlarıyla pek çok oynayan kadının, emin olabilirsi­niz ki aklı başında değil.

Sarhoşlukta küstahlığın adı zeka olur.

Siz yalnız kötülüğü araştırınız, iyilik kendisini gösterir.

Size, niçin fikir değiştiriyorsunuz, diyenlere göğsünüzü gere gere şu cevabı verebilirsiniz, çünkü kendimi değiştiriyorum.

Sizi ahlaken yükseltmeyen aşk, emin olunuz ki bir taraftan kirlidir.

Sizi sevmeyenler ya kendilerini anlamadığınız ya da çok iyi anladığınız adamlardır.

Yalnız kendi çıkarını düşünerek dost arayan bedava hizmetçi arıyor demektir.

Yaşamak her saniye biraz ölmektir.

Yüksel oğlum yüksel! Çıkmak için başvurduğun merdiveni soran bulunmaz.

Talih beceriksizlerin ustalığa verdikleri isimdir.

Tövbe, günah sabunudur.

Saçına kır düşen âşık yarım koca sayılır.

Sofunun iki yüzlüsü dindarı kandırır, dinsizi değil.

Yanan kıvılcım sönük volkandan kuvvetlidir.

Sarhoşluk çok kötü durum, ömrümde bir kez başı­ma geldi ve yalnız o gün ruhumda siyaseti andırır birta­kım duygular vardı.

Sevdiği kadında her tuvaleti hoş gören erkekler ol­duğu gibi, beğendiği tuvalette her kadını hoş bulan er­kekler de vardır.

Sokağın kıymetini, insan bazı toplantılardan çıkınca anlıyor.

Somurtmak istersen kendini düşün, gülmek istersen başkalarını.

Sonuçsuz hayaller kendi kendilerini yiyerek besle­nir.

Sosyal sorunlarda, kelimelerle söyle, fakat eserler ve olaylarla düşün. İş yerine laf koyunca siyaset değil edebiyat yapmış olursun.

Yararlı işler çok az uzar.

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir. Koşarak çıkanlara nefes darlığı verir.

Sanatla evlenmeyen ilham, bence acınacak bir ihti­yar kızdır.

Savaş zenginleri değil savaş kibarları çekilmez.

Ses vardır ki kulağıma tükürüyor sanırım ve söz vardır ki sağır olmadığıma beni pişman eder.

Sevdiğinin biraz aleyhinde bulunmak gizli sevdala­rın belirgin özelliğidir.

Söyleyeceğini bilmeyen adamın dilsiz doğmamış ol­ması kendisi için şansızlıktır

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz