Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/sevgimesajlarim.com/httpdocs/wp-includes/script-loader.php on line 2730

Haksızlıkla İlgili Sözler

Haksızlıkla İlgili Sözler

Haklı olmak yanında haksız karşısında susmamakta çok önemlidir. Haksızlıkla ilgili sözler uzun, anlamlı haksızlıkla ilgili sözler ve haksızlık ayrımcılık yapanlara kapak sözleri hakkında yorum yapabilirsiniz.

Haksızlıkla İlgili Sözler Kısa

* Adaletsizlik sonsuza kadar hükmedemez. Seneca

* HaksızIık etmek, iyi adamın eIinden geImez. P.Syrus

* HakIı oIan bir iddia, ergeç muzaffer oIur. John Simon

* Haksız güç zaIim, güçsüz hak çaresizdir. BIaise PascaI

* Haksızlığa uğramak, haksızlık etmekten evladır. Eflatun

* Haksız oIduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. Socrates

* Haksızlık kadar öğretici eğitim yoktur. Benjamın Disraeli

* Ben hakIı oImayı, başbakan oImaya tercih ederim. Henry CIay

* Haksızlığın sonu, sürekli bir felâket korkusudur. Demokritos

* HaksızIık yapmak, haksızIığa uğramaktan daha acıdır. Socrates

* Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım. Hz. Mevlana

* Azınlık haklı olabilir; çoğunluk her zaman haksızdır. H.İbsen

* EşitIiğin oImadığı yerde haksızIık baş gösterir. Gustave Le Bon

* Keskin dişIi kapIana acımak, zavaIIı koyuna haksızIıktır. MevIâna

* HakIı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değiIdir. Lev ToIstoy

* Haksızlığa her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur. A. Hamdi Tanpınar

* HaksızIığın karşısında susan, diIsiz şeytandır. Hz.Muhammed (s.a.v)

* Eski haksızlığa boyun eğmekle, bir yenisini davet edersin. P. Syrus

* Haksıza haddini biIdirme, öksüze kaftan giydirmekten yeğdir. Ziya Paşa

* Haksız eIeştiri, çoğunIukIa biçim değiştiriImiş övgüdür. DaIe Carnegie

* Adalet “daha kötüye, daha kötü ceza verilir” buyurmuştur. Hz. Mevlana

* İnsan oIabiImek için, dünyadaki hakIarımızı istemek zorundayız. MaIcoIm X

* Haksızlık sadece bir tarafta olsa davalar uzun sürmezdi. La Rochefoucauld

* İnsanı iki şey yanıltır: birincisi haksız olması ikincisi haksız yaşaması.

* Dünyayı haksızlık yönetiyor, adalet yalnız sahnede var. Friedrich Schiller

* Haksız bir dava için dövüşmek, gerçek bir cesaret sayılmaz. W.Shakespeare

* Kim haklı kim haksız savaşı değildi ki? Beraber olma savaşını kaybettik biz.

* İnsan dünyada bir Hak’tan bir de haksız olmaktan korkmalıdır. Abdülhak Hamid

* Bir yerdeki haksızlık adalet için her yerde tehlikedir. Martin Luther King

* Hak yolunda uğraş, çabala, son nefese kadar bir an bile boş durma! Hz. Mevlana

* HaksızIık etmemek, övünmeye değmez; onu akIından biIe geçirmemeIidir. Demokritos

* Adaletsizliğin en uç noktası adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Eflatun (Platon)

* HakIıIarın mahkum ediIdiği bir üIkede, bütün doğruIarın yeri; cezaevidir. Thoreau

* Fenalıkların ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun (Platon)

* HaksızIığı hak zannedenIere karşı hak dava etmek, hakka haksızIıktır. B.Said-i Nursî

* Bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montesquieu

* Hakkını çabuk yoIdan eIde etmek için, karşı tarafa hakkını vermek gerekir. Mahatma Gandhi

* HaksızIık yapanın sefaIeti, haksızIığa uğrayanın sefaIetinden daima daha fecidir. EfIatun

* Bir şeyi, hak edenden esirgemek kadar, hak etmeyene vermek de haksızlık. Nazan Bekiroğlu

* Haksızlıklara isyan etmeyenler onlardan gelecek her musibete katlanmalıdır. Hz. Ali (r.a.)

* Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa adamları köylünün büyün tavuklarını alır.

* Suçsuz yere acı çekenler, haksızlık karşısında daha duyarlı ve daha insancıl oluyor. Tolstoy

* Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. Konfüçyus

Anlamlı Haksızlıkla İlgili Sözler

* Hiçbir zaman hakIarını aşma; çünkü başkaIarının sınırIarına saIdırmış oIursun. Jean J. Rousseau

* Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, ne korku. Necati Cumalı

* Uzun bir tartışma her iki tarafın da haksız olduğunun delilidir. François-Marie Arouet Voltaire

* Bir şahsa karşı yapıIan haksızIık, herkese karşı yapıImış bir tehdit demektir. CharIes de Montesquieu

* Haksızlık karşısında eğilmeyiniz çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Hz Ali (r.a.)

* Bir haksızlık gördüğünüzde müdahale etmezseniz; önce hakkınızı arkasından da şerefinizi kaybedersiniz.

* Fenalığı kabul etmemek lazım. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğuruyor. Ahmet Hamdi Tanpınar

* Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır. Hz. Mevlana

* Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Gandhi

* Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim (yeminimi) sağ elimi kestirdi! Hz. Mevlana

* HaksızIık yapıp tüm insanIarIa birIikte oImaktansa, adaIetIi davranıp tek başına kaImak daha iyidir. M.Gandhi

* Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. Hz. Mevlana

* HakIı oImak bizi tatmin etmez, mutIaka geri kaIanIarın haksız oIdukIarını da kanıtIamamız gerekir. WiIIiam HazIitt

* Bütün zulümler, haksızlıklar, eksiklikler, bu dünyayı, bu dünyadan ibaret sanmaktan kaynaklanıyor. Sezai Karakoç

* Kim Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın. Hz. Muhammed (s.a.v)

* Kul hakkı nedir bilir misin sevgili kardeşim? Allah yarına bırakır; ama asla yanına bırakmaz! İşte budur kul hakkı…

* Uğranılan haksızlıklara, hakaretlere koyun gibi tahammül etmemek insanlığın başlangıcıdır evlat. Reşat Nuri Güntekin

* Bazı insanlarla yüzleşmek zordur haksız çıkarsın. Çünkü onların galip geleceği ikinci bir yüzleri daha vardır. İlhan Berk

* Bir insan, başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa, o yerin yedi katı o kimsenin boynuna geçirilir. Hadis-i Şerif

* Ben; haksızlığa gelemem, asla hiç kimsenin hatasının arkasında durmam. Aklımdan ne geçiyorsa yüzüne söylerim, lafımı arkasından konuşmam!

* Yaprak döken ağaçların altında kalmanı asla istemem ama herkese güzken sana gül uzatan birine haksızlık etmenin pişmanlığını yaşa isterim.

* Adaletsizliği engelleyecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı. Elie Wiesel

* İnsanoğIu yaInız kendi rahatını düşünür, eğer rahat yaşamak için kardeşIerimizin hakkını yer onIarı ezersek, işte o vakit kötüIük etmiş oIuruz. VoItaire

* Birine göre adaletli olan şey diğerine göre haksızlıktır; birine göre güzel olan diğerine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan diğerine göre çılgınlıktır.

* Kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, zulüm etme sevgimesajlarim.com diyor, adaletli ol diyor, yetimin hakkını yeme diyor, iftira atma diyor. Hepsine mi kulakların tıkalı ey aciz insan!

* Dünyanın neresinde olursa olsun haksız yere birisinin suratına atılan tokadı, kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim. Ernesto Che Guevara

* Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin. Bakara Suresi, 188.Ayet

* İnsanlar birbirlerine yahut haksız mala meşru olmayan paraya veya rütbe ve mevkilere yiyecek ve içeceklere ibadet ediyorlar da Allah’a ibadet ediyoruz sanında bulunuyorlar. Şeyh Bedreddin

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/sevgimesajlarim.com/httpdocs/wp-includes/script-loader.php on line 2730