Web sitemize hoşgeldiniz, 09 Nisan 2024
Anasayfa » Güzel Sözler » Sanat İle İlgili Sözler

Sanat İle İlgili Sözler

Sanat İle İlgili Sözler

Bu sayfamızda sanat ile ilgili sözler, Atatürkün güzel sanatlarla ilgili sözleri, Atatürk ün güzel sanatlar hakkında söylediği sözler, Atatürkün sanatla ilgili sözleri, Atatürkün sanat ile ilgili sözleri, sanatla ilgili sözler  konulu bir yazı hazırladık. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatla ilgili sözleri de bu yazımız içerisindedir. Sanat bir milletin sosyal yaşamını düzenleyen en önemli unsurdur. Bu yüzden ilk çağlardan bu zamana kadar yaşamış tüm toplumlar sanat önem vermiştir. Osmanlı zamanında yetişmiş çok büyük sanatçıların varlığını hepimiz biliriz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sanat ile İlgili Sözleri

Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra, alnında ışığı ilk duyan insandır.

Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.

Lev Tolstoy’un Sanat ile İlgili Sözleri

Sanat düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.

Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.

sanat-ile-ilgili-sozler

Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.

Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.

Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir. 

Ünlü Düşünürlerin Sanat ile İlgili Sözleri

Sanatımız, gözümüzün gerçekle kamaşmasıdır. Geri geri kaçan ucube maskelere vuran ışıktır gerçek, başka bir şey değil. (Franz Kafka)

Bütün sanatlar, Allah vergisidir. (B. Waldis) sanat sözleri

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. (August Everding)

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. (Honore de Balzac)

Aşkta olduğu gibi sanatta da içgüdü yeterlidir.( Anatole France)

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. (Benine Brenttmo)

Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez. (John Heinrich Fussli)

Çocukken herkes bir sanatkârdır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.( Pablo Picasso)

Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir. (Jean Marie Guyau)

Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır. (Romain Rolland)

Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir. (Lord Aubery)

Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır. (Alain)  

Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür. (Georg Ebers)

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. (Avner Ziss)

Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır. 8Wolfgang Van Goethe)

Sanat davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. (Bernard Shaw)

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır. (Wolfgang Van Goethe)

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. (Albert Camus)

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. (Hipokrates)

İlim, külliye, Tarih cüziyi, Sanat da mümkünü bildirir. (Aristotales)

Sanat ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır. (E. G. Benite)

Sanatlar, yeryüzünün tuzudur tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur. (Wolfgang Van Goethe)

Sanat, görüneni tekrarlamaz, görünür kılar. (Paul Klee)

Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz. (Frederic Amiel)

Sanat, uygarlığın imzasıdır. (Beverly Hills)

Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır. (John Heinrich Fussli) şuan sanat ile ilgili

Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.  (Michelengelo)

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. (L. Annaeus Seneca)

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. (Aristophanes)

Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahitlerdir. (E. G. Benite)

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. (Friedrich Schiller)

Güzel sanatlar insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (Francis Bacon)

Sanat gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.(Friedrich Schiller)

Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. (Albert Camus)sanatla-ilgili-sozler

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. (Büyük Frederich)

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. (John Heinrich Fussli)

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler. (Voltaire)

Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez. (Edgar Degas) 

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. (Arthur Schopenhauer)

Sanat tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar. (Willi Baumeister)

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. (Pablo Picasso)

Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz. (Leonardo da Vinci) 

Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder. (İbn-i Sina)

Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesinden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve Siz bir tek noktaya dokundunuz fakat eser ne kadar değişti? Demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar.  (Brullof)

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. (Wolfgang Van Goethe)

Sanat, tabiata ilave edilmiş insandır. (Francis Bacon) – Sanat, gözlerimize inanmamamıza yarar. (Kari Kraus)

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz