Web sitemize hoşgeldiniz, 03 Aralık 2023
Anasayfa » Güzel Mesajlar- Güzel Sözler » Edeple İlgili Sözler

Edeple İlgili Sözler

Edeple İlgili Sözler

Edep ve haya ile ilgili söylenmiş bir çok söz bulunmaktadır. Yazımızda edeple ilgili özlü sözler, edep hakkında söylenmiş sözler ve saygı ve edep ile ilgili sözleri okuyabilirsiniz.

Edeple İlgili Sözler Kısa

– Edeple gelen lütufla gider.

– Ayıplarınızı edeple örtünüz.

– Edep olmadıkça asalet düzelmez.

– Edebi terk eden, arif değildir.

– Edep ile giren lütuf ile çıkar.

– Edep, olgunlaşmanın ilk şartıdır.

– Akıllı, edebi edepsizden öğrenir.

– Hakiki edep, nefsi terk etmektir.

– İnsanın ziyneti, edebin tamamıdır.

– Edep, mirasın hayırlısıdır. Hz. Ömer

– Edebi en iyi edepsizden öğrenirsiniz.

– İlim elde etmek isteyen, edepli olsun.

– Edebi olmayanın güvenilir ilmi yoktur.

– Kişinin edebi, altından daha iyidir. Hz.Ali

– Yiğidin sermayesi edeptir. Harcadıkça artar!

– Edeb; eline, diline ve beline sahip olmaktır.

– Edeple süslenmeyen akıl, silahsız kahramandır.

– İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir. Mevlana

– Edep bir damladır, damladı mı yok olur. Hz. Ali

– Edep başka şey; kitaptan okumakla öğrenilmiyor.

– İlim şerefi ve edeble Âdem, melekten üstün oldu.

– Hiçbir süs edep kadar güzel değildir. – Hz. Ali (r.a.)

– Ya söyleyecek sözü olmalı insanın, ya da susacak edebi.

– Edep, edepsizliğe tahammül etme sanatıdır. Atakan Korkmaz

– İnsanlığı çıplak olana hiçbir ahlak kuralını giydiremezsiniz.

– İnsanlık âdâbını, ilimden evvel, öğrenmek lâzımdır. İmâm Malik

– İnsanlar edebe, ilimden daha çok muhtaçtır. Abdullah Bin Menzil

– Edep diye bir kıyafet var onu giydikten sonra evinizden ayrılın.

– Dikenin ucuna çık da, edep Edep Sözleri çizgisinden çıkma! Mevlana

– Utangaç ve edepli olmak özgüven eksikliği değil, kişilik meselesidir.

– Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir.

– İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

– Bir insanın taşıdığı ahlak, sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir!

– Her şey çoğaldıkça ucuzlar. Fakat edep çoğaldıkça değeri artar. Hz. Ali

– Yüreğimi sen tut ki Allah’ım, ezildiğinde senden başkası merhem olamasın!

– Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça asaletin faydası olmaz. Filinta

Edeple İlgili Sözler Mevlana

– Edebin en önemli ölçüsü, başkalarının senden rahatsız olmamasıdır. – Mevlana

– Edep sahibi; yediği tokatın sahibini aramaz, neden yediğini arar. – Hz. Mevlana

– İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz. Mevlana

– Edepsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı. Mevlâna

– Beni Rabbim edeplendirdi ve edeplenmemi de en güzel yaptı. – Hz. Muhammed (s.a.v)

– Edebe ulaşmadan ilim durağında inilmez. Edep, ilimden önce gelir. – Hz. Ali (r.a.)

– Edep, akıl ve şeriata muvafık hal ve harekete denir. Süleyman Hilmi Tunahan Hz.leri

– Param olmadan çok şey aldım ben. Edep aldım, öğüt aldım, gönül aldım. – Tarık Tufan

– Rahat olmak lazım fakat duyarsız değil, açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil!

– Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hz. Ali

– Arifin edebi, her edebin üstündedir. Çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.

– Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

– Sporda maksat yükseltmektir terbiyeyi edebi, bizde oldu maalesef kavga, küfür mektebi.

Edep İle İlgili Sözler Yunus Emre

– Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene. Yunus Emre

– İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur. Bernard Shaw

– Güzellik, Mevla’nın lütfudur. Nurun yansımasıdır. Edep ise kişinin gönül aynasıdır. Mevlana

– Ulu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutlaka helâk olur. Yahya b.Muaz

– Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilm-i talep. Meğer ilim bir hiç imiş; ille edep, ille edep!

– Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. – Hz. Ali (r.a.)

– Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.

– İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep. Ziya Paşa

– Elif gibi doğru konuş yalan söylemesin dilin, Dal gibi edepli ol göstersin bunu lisan-ı halin.

– Akıl gibi zenginlik cehalet gibi yoksulluk yoktur. Edebe uymak bir kazanç, danışmak bir güçtür.

– İman nedir? diye akıldan sordum; akıl kalbimin kulağına söyleyerek iman: “edeptir” dedi. – Mevlana

– Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz. Allah’tan rızık yerine edep isterdiniz. – Hz. Ali (r.a.)

– Vardım ilim meclisine, eyledim ilmi talep, ilim sonra gelir dediler, illa edep illa edep. – Yunus Emre

– Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, haya öğren! – Mehmet Akif Ersoy

Edeple İlgili Özlü Sözler

– Bir insanda yok ise edep, neylesin medrese mektep… Okusa alim olsa, yine merkep, yine merkep. Necip Fazıl Kısakürek

– İnsanda yok ise “Edeb”, neylesin medrese mektep. Okusa alim olsa yine merkep, yine merkep… – Necip Fazıl Kısakürek

– Edebin ne olduğunu arayıp soranlara bilsinler ki, edep her edepsizin, edepsizliğine sabretmek ve dayanmaktır. Mevlâna

– İnsanı edebine göre seç edepli insanın aklından ihya olursun. Edepsizse yürü geç yanında durdukça rezil rüsva olursun.

– Bir kadın edepten daha güzel elbise giymemiştir. Bir erkek edepten daha güzel bir servet edinmemiştir. – İmam-ı Gazali

– Elimden edepli tokalaşmayı, dilimden edepli konuşmayı, belimden de edepli oturmayı öğrendim. Edebim, vicdanımdır. Zata

– Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır, yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma. İmam Kuşeyri

– Şeref, akıl ve edep iledir. Soy sop ile değildir. Soyluluğun en ilerisi, güzel edep ve sağlam terbiyedir. – Hz. Ali (r.a.)

– İman için amin diyen bir yüreğin, namaz için zaman ayıran bir kalbin ve ebeden sürebilecek bir edebin varsa ne mutlu sana.

Edep Hakkında Söylenmiş Sözler

– Bizans’ı tir tir titreten Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin Hazretlerinin huzurunda edep tutuyordu. İstanbul bu edeple fethedildi.

– Kim demiş Avrupalılar medeni, Ne edep ne haya çırılçıplak teni, Medeniyet dediğin soymaksa bedeni, Desene hayvanlar sizden daha medeni.

– Edep bilenler başkadır, Canı ruhu yanmış aşıklar başka. Aşk şeriatı bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da Allah’tır; mezhebi de. – Mevlana

– Tevazuyu, mezardaki suskunlardan öğrendim ben. O yüzden, suskunluğu sevgimesajlarim.com edep sayarım. Ne korkumdan ne de hırsımdan, sadece ve sadece ruhumdan susarım…

– Adem oğlu eğer ki edepsizdir, âdem değildir. Adem ve hayvan cinslerinin cismindeki fark edeptir. Gözünü aç bak cümle kelamullaha, ayet ayet bütün manası Kur’an’ın edeptir! – Mevlana

– İnsan; hep “Bilmediğinden” değil ya, bazen de “Bildiğinden” susar… Edep bilir, susar. Sabır bilir, susar. Saygı bilir, susar. Sevgi bilir, susar. Bazen de anlayanı olmadığını bilir, susar… – Murathan Mungan

– Edep elbisesi mümin olanın üzerine giyip bir daha üzerinden asla çıkarmayacağı en güzel elbisedir. Efendimiz (s.a.v.) aynaya baktığı zamanlarda söylediği: Allah’ım yaradılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz